Tue Nov 30 2021 06:38:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

博客
1.5SMC13CA
瞬态抑制二极管 >

1.5SMC13CA

瞬态抑制二极管, 1500W, 12.35V, 13.65V, 11.1V, 1uA, 82.42A, 18.2V
数据手册:
ECAD 模型:
市场均价:
-
市场总库存:
-
生命周期状态:
-
风险等级:
-
风险等级:
暂无风险等级信息
参数规格
详细参数
参数名称 参数值
Case Style SMC
Ppk(W) 1500
MIN_(V) 12.35
MAX_(V) 13.65
Vwm_(V) 11.1
Ir_(uA) 1
Ippm_(A) 82.42
Vc_(V) 18.2
class Diodes
数据手册与技术文档
Luguang Electronic Technology
团队正努力扩充器件资源,敬请期待!
对比栏已满,请删除不需要的器件再继续添加哦!
对比栏
取消