Tue Nov 30 2021 06:57:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

博客
1.5SMC27CA
瞬态抑制二极管 >

1.5SMC27CA

瞬态抑制二极管, 1500W, 25.65V, 28.35V, 23.1V, 1uA, 40.00A, 37.5V
数据手册:
ECAD 模型:
市场均价:
-
市场总库存:
-
生命周期状态:
-
风险等级:
-
风险等级:
暂无风险等级信息
参数规格
详细参数
参数名称 参数值
Case Style SMC
Ppk(W) 1500
MIN_(V) 25.65
MAX_(V) 28.35
Vwm_(V) 23.1
Ir_(uA) 1
Ippm_(A) 40.00
Vc_(V) 37.5
class Diodes
数据手册与技术文档
Luguang Electronic Technology
团队正努力扩充器件资源,敬请期待!
对比栏已满,请删除不需要的器件再继续添加哦!
对比栏
取消