Fri Sep 17 2021 08:06:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

博客
FST3050
二极管 > Schottky Diodes

FST3050

Inchange Semiconductor Company Ltd
Schottky Diodes;2X15A;50V;TO-3P
数据手册:
ECAD 模型:
市场均价:
-
市场总库存:
-
生命周期状态:
-
风险等级:
-
风险等级:
暂无风险等级信息
参数规格
数据手册与技术文档
Inchange Semiconductor Company Ltd
团队正努力扩充器件资源,敬请期待!
对比栏已满,请删除不需要的器件再继续添加哦!
对比栏
取消