Tue Nov 30 2021 05:53:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

博客
SM24
ESD二极管 >

SM24

Luguang Electronic Technology
ESD二极管, 24V, 26.7V, 1mA, 43V, 5A, 50pF
数据手册:
ECAD 模型:
市场均价:
-
市场总库存:
-
生命周期状态:
-
风险等级:
-
风险等级:
暂无风险等级信息
参数规格
详细参数
参数名称 参数值
Case Style SOT-23
Pd(mW) -
VRWM(V) 24
VBR(V) 26.7
IT(mA) 1
VC(V) 43
IPP(A) 5
Cj(pF) 50
class Diodes
数据手册与技术文档
Luguang Electronic Technology
团队正努力扩充器件资源,敬请期待!
对比栏已满,请删除不需要的器件再继续添加哦!
对比栏
取消